Министърът на правосъдието Цецка Цачева
Министърът на правосъдието Цецка Цачева / БГНЕС
Това е най-позитивният доклад, който сме имали по Механизма за сътрудничество и оценка, каза пред журналисти министърът на правосъдието Цецка Цачева след заседанието на кабинета.

В доклада се заявява че сътрудничеството между ЕК и българските власти ще продължи, с хоризонт 2018 година. Целта е да се отчете "задоволителен напредък" за да има основание в края на 2018 или началото на 2019 година да отпадне Механизмът за сътрудничество и оценка, каза Цачева.

ЕК в доклада за България: Имате напредък, но трябва още много работа

В доклада ясно се отбелязват положителни тенденции и постигнати резултати, както на настоящето правителство, така и по отношение на цялостната ситуация в страната посочи тя. Независимо от положителните оценки по 17-те препоръки, ясно се заявява, че работата трябва да продължи, което може само да ни мотивира и да стигнем с по-бързи темпове до окончателно изпълнение на тези препоръки, каза Цачева.

Правителството подкрепя изразената перспектива за преминаване към хоризонтален механизъм за върховенство на закона, общ за Европейския съюз, каза Цачева. Онова което за първи се постига е, че липсват нови препоръки в доклада, посочи тя.

3 октомври: Новият ВСС положи клетва

За изпълнение на препоръките в областта на съдебната реформа българските власти са заложили широк спектър от законодателни и институционални рамки, които започват с промяна на Конституцията последвани от промяната на законите за съдебната власт. Отчита се позитивно новият ред и механизъм за избор на членовете на ВСС, посочи Цачева. Относно процедурата за избора на председател на Върховния административен съд се отчита, че изборът е направен по новите правила.

И новите кадровици на Темида избраха Георги Чолаков за шеф на ВАС

ЕК високо оценява измененията по отношение на Инспектора на съдебната власт и фактът, че интегритетът на магистратите ще бъде внимателно проследяван във връзка с декларациите / имуществени и по отношение конфликт на интереси/, които те подават.

ЕК отчита промените в НПК за по-бързо правораздаване на корупционни практики от специализирания съд и прокуратура, посочи правосъдният министър.

В частта относно корупцията, се два положителна оценка на изготвения антикорупционен закон, като се отбелязва публичния начин, по който е направен с работна група с участие на неправителствения сектор, и че вече е приет на първо четене в НС. Изразява се очакване този закон да заработи по най-бърз начин, след като ние сме заявили, че той ще бъде окончателно приет до края на годината, каза Цачева.

По отношение на противодействие на корупцията ЕК отбелязва добрия пример на МВР, което прилага широк набор от антикорупционни мерки. ЕК отчита, че България е предприела необходими стъпки за изпълнение на препоръките на януарския доклад. Съобразено е, че поради предсрочните избори е имало забавяне по работата на препоръките, но и е отчетена приемствеността от единия на другия редовен кабинет, каза Цачева.

КСНС не постигна съгласие за антикорупционния орган

По линия на организираната престъпност високо са оценени усилията на държавата в борбата с нея, като се отчита намалението на заплахата от организирана престъпност до степен, сходна с други държави на ЕС.

Като цяло тонът на доклада е изключително позитивен, обективно, коректно са посочени изпълненията по всички 17 препоръки. Няма нито една препоръка, по която не се работи, добави Цачева.
БТА