/ Thinkstockphotos
Европейската комисия представи днес новия доклад за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка. Отчита се изпълнението на 17-те препоръки на комисията в доклада от януари.

Евронаблюдението над България остава поне още една година

Има напредък в много области, но е необходима още работа, коментира зам.-председателят на ЕК Франс Тимерманс, цитиран в съобщение на институцията.

ЕК повиши очакванията си за растежа на българската икономика

"България е изпълнила или е постигнала напредък по няколко от нашите препоръки, но все още не по всички. Разчитам на правителството на България да изпълни всички замислени реформи и да избегне забавяния, за да се постигне напредък към целта да се сложи край на механизма в рамките на мандата на тази комисия", добавя той.

Юнкер: Възхищавам се на представянето на България

В днешния доклад се отбелязва, че е постигнат значителен напредък по отправените препоръки. Макар политическата несигурност да доведе до забавяния в изпълнението на реформите в началото на годината, процесът се ускори от май насам. Предстои да се видят окончателните резултати в области, изискващи законодателни реформи и действия от страна на правителството, като например борбата с корупцията.

Цачева за евродоклада: Този е най-позитивният досега

През тази година бяха осъществени важни промени и в съдебната система, особено избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет. Въздействието от тази стъпка следва да започне да се проявява през следващата година, пише в документа.

ЕК: България и Румъния са необходими в Шенген

Въпреки че ЕК все още не може да заключи, че показателите са изпълнени в задоволителна степен, тя остава на мнение, че при непрекъснати политически насоки и решимост за постигане на напредък в реформата, България следва да може да изпълни оставащите препоръки и да отговори задоволително на показателите в близко бъдеще. Комисията ще оцени напредъка отново към края на следващата година.
БТА