Заседанието на КСНС бе посветено на мерките за борба с корупцията
Заседанието на КСНС бе посветено на мерките за борба с корупцията / БГНЕС
Деа Манолова за заседанието на КСНС, посветено на борбата с корупцията
94919
Деа Манолова за заседанието на КСНС, посветено на борбата с корупцията
  • Деа Манолова за заседанието на КСНС, посветено на борбата с корупцията
Консултативният съвет за национална сигурност не успя да постигне съгласие относно ролята и функциите на бъдещия антикорупционен орган, както и относно принципите за назначаване на неговото ръководство и контрол на действията на този орган, съобщи президентът Румен Радев след продължилото около четири часа заседание на КСНС на тема "Необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията".
 
Радев каза, че се е състоял КСНС по приоритетна за обществото ни тема - противодействието на корупцията по високите етажи на властта, чиято цел е била да се търси съгласие около принципи и решения за ефективна борба срещу корупцията.
 
Румен Радев: Борбата с корупцията трябва да се води безкомпромисно

Участниците са се обединили около констатацията, че резултатите от борбата срещу корупцията по високите етажи на властта са ниски поради несъвършенства в законодателството, в институционалната рамка, и поради липсата на обособена структура с ясни правомощия и капацитет за ефективна борба срещу корупцията.
 
Постигнато е съгласие за основните насоки в работата на държавните институции за ефективно противодействие на корупцията сред лицата, заемащи или заемали висши публични длъжности, които да гарантират прилагане на комплексен подход, който, наред с превенцията, да се фокусира върху разкриването, разследването и реализирането на наказателна отговорност; нормативна база, която да обхваща всички аспекти на превенцията, противодействието и борбата срещу корупцията; ефективни институции и механизми както за превенция и пресичане на корупционни практики, така и за своевременно разкриване и разследване на корупционни престъпления; независимост на органите за превенция и противодействие на корупцията от проверяваните и разследваните лица.

Заседание на КСНС за мерките за борба с корупцията
БГНЕС

Даниел Вълчев: Българинът свикна с корупцията, съгласява се с нея

Членовете на КСНС са се обединили около предложения към изпълнителната и законодателната власт. Първото е да се приемат промени в Наказателния кодекс относно корупционните престъпления, за да бъдат обхванати адекватно проявните форми на корупция, не само в публичния, но и в частния сектор.
 
Други предложения са Народното събрание да разгледа и приеме закон за противодействие на корупцията, както и новият закон да регламентира всеобхватни мерки, включващи превенцията, отнемането на незаконно придобито имущество и своeвременното разкриване и разследване на престъпления, свързани с корупционни прояви на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности.
 
Лозан Панов коментира плановете за създаване на нов орган за борба с корупцията

Президентът каза, че е предложил още две точки към обединените предложения, които са съдържали виждането му за всеобхватни ефективни мерки за противодействие на корупцията, но в дебатите и в гласуванията те не са били приети.
 
Държавният глава отново подчерта виждането си, че е необходим независим разследващ орган, който да подпомага и да разкрива, пресича и разследва корупционни схеми, да работи за реализирането на наказателна отговорност. Защото дълбоко в себе си не вярвам, че корупцията може да бъде преборена само с имуществени декларации и борбата срещу нея да се задоволява с мерки за превенция, добави президентът Радев, който същевременно посочи, че и те са важни, но тук става въпрос за всеобхватност.

Сега въпросът е в ръцете на българския парламент, на народните представители и предстои да видим доколко техните решения ще отчетат и резултатите от днешното заседание, и високите обществени очаквания за резултати в тази дейност, каза Румен Радев.

Цачева: До края на годината ще имаме Закон за противодействие на корупцията

Във връзка с работата на КСНС президентът посочи, че заседанието от 30 май т.г. е добър пример за прецедент. На него имаше смислен дебат по въпросите за националната сигурност, беше постигнат много добър консенсус по редица конкретни мерки, но те и досега не са претворени в политики и решения, коментира държавният глава. По думите му в уважаващите себе си държави политиците са тези, които изискват от военните да имат способности, за да отстояват суверенитета, а не обратното. Затова наистина, уважавайки този КСНС и запазвайки неговата роля и място в обществения дебат, следващи такива съвети на тема "национална сигурност" ще има, когато видим реални стъпки в изпълнените решения на предишния, каза Радев.
 
Радев каза, че не му е самоцел да назначава шефа на бъдещия антикорупционен орган

Заседание на КСНС за мерките за борба с корупцията
БГНЕС

Той изрази надежда решенията на днешния съвет, приети с консенсус, да бъдат отчетени. Президентът отново припомни позицията си, че корупцията ощетява и унижава, пряко или косвено, всеки български гражданин, уврежда облика на страната, покварява моралния климат, обезсърчава хората, отказва инвеститорите и "минира" бъдещето на държавата. Хиляди българи работят зад граница далеч от семействата си, прогонени и демотивирани тъкмо от корупцията у нас. Затова борбата срещу нея изисква незабавни, решителни, всеобхватни и ефективни мерки, заяви държавният глава, който благодари на участниците в днешното заседание за задълбочените дебати и изрази надежда, че парламентът ще подходи към противодействието на корупцията осъзнавайки мащаба на проблема и надмогвайки конюнктурните, лични и партийни интереси в името на България.
БТА