/ DarikNews.bg, архив
Висшият съдебен съвет откри сметка за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19, съобщиха от ВСС. 

Вижте какво гласи съобщението:

ВСС в спор за пробива на системата: Фирма самарянин я поддържала 5 г.

"Съгласно решение от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“, упълномощена с решение на Пленума на ВСС, в БНБ е открита банкова сметка в левове на името на Висш съдебен съвет.

IBAN: BG33 BNBG 9661 3300 1738 02
BIC: BNBGBGSD


Банковата сметка е за чужди средства в лева за набиране на средства от дарения на магистрати и съдебни служители за подпомагане финансирането на дейности и мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на страната".