Към 08:00 часа на 10.03.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на България. Това съобщават от българската Агенция за ядрено регулиране.

От Агенцията предоставят ежедневна справка освен за радиационните нива у нас, така и за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Информацията за състоянието на ядрените съоръжения към тази сутрин е както следва:

АЕЦ Чернобил

По информация от оперативния персонал на АЕЦ „Чернобил“, параметрите за безопасност на обектите на промишлената площадка са в норма.
На 9 март 2022 г., в 11:22 часа местно време, електропровод „Киевска-УА 750 kV“ е изключен. По информация от НЕК „Укренерго“, възстановяването на работоспособността на електропровода е възпрепятствано от военните действия в района. В резултат от изключването, съоръженията на територията на Чернобилската АЕЦ са останали без външно електрическо захранване. Осигуряването на електрическо захранване за системите, важни за безопасността, е посредством наличните на площадката аварийни дизел-генератори. Наличното гориво обезпечава 48 часа работа на дизел-генераторите. В случай на загуба на захранване на системите, важни за безопасността, мониторингът на параметрите за безопасност и радиационна защита в съоръженията на площадката на АЕЦ Чернобил ще бъде невъзможен.

АЕЦ Запорожие

Няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация.
Радиационната обстановка отговаря на установените норми.
Системите за физическа защита на АЕЦ работят в нормален режим.
Звената за охрана и физическа защита на АЕЦ са в състояние на повишена готовност.
Състояние на енергоблоковете:
-Блокове № 1, 3, 5 и 6 са изключени от енергийната мрежа;
-Блокове № 2 и 4 работят на мощност 980 MWел всеки.

АЕЦ Ровно

Няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация.
Радиационната обстановка отговаря на установените норми.
Системите за физическа защита на АЕЦ работят в нормален режим.
Звената за охрана и физическа защита на АЕЦ са в състояние на повишена готовност.
Състояние на енергоблоковете:
-Блок № 1 е изключен от енергийната мрежа;
-Блок № 2 работи на мощност 430 MWел.;
-Блок № 3 работи на мощност 670 MWел.;
-Блок № 4 работи на мощност 1010 MWел.

Хмелницка АЕЦ

Няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация.
Радиационната обстановка отговаря на установените норми.
Системите за физическа защита на АЕЦ работят в нормален режим.
Звената за охрана и физическа защита на АЕЦ са в състояние на повишена готовност.
Състояние на енергоблоковете:
-Блок № 1 работи на мощност 980 MWел;
-Блок № 2 е изключен от енергийната мрежа.

Южно-Украинска АЕЦ

Няма нарушения на пределите и условията за безопасна експлоатация.
Радиационната обстановка отговаря на установените норми.
Системите за физическа защита на АЕЦ работят в нормален режим.
Звената за охрана и физическа защита на АЕЦ са в състояние на повишена готовност.
Състояние на енергоблоковете:
-Блок № 1 работи на мощност 980 MWел;
-Блок № 2 работи на мощност 980 MWел;
-Блок № 3 е изключен от енергийната мрежа.

Промишлена площадка на инсталация „Източник на неутрони“ в Киев

Състоянието на съоръженията и обектите на площадката е без изменение, както следва:

-Инсталацията е в дълбоко подкритично състояние;
-Радиационният фон (мощност на амбиентния дозов еквивалент по работни места и на промишлената площадка) не се е променил и е в установените граници;
-Персоналът извършва обходи на сградите и оборудването и се разработват мерки за отстраняване на нанесените щети.
Информацията е достъпна на следния адрес: https://snriu.gov.ua/