От Агенцията по ядрено регулиране публикуваха справка с информация за радиационната обстановка в България. В справката е описано и състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.

Към 08:00 часа на 07.03.2022 г. не е регистрирано изменение от нормалните стойности на естествения гама фон на територията на страната.

Постъпилата информация за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна към тази сутрин е както следва:

АЕЦ Запорожие
  • Състояние на енергоблоковете:
  • Блок № 1 е в планов годишен ремонт;
  • Блокове №№ 2 и 4 работят в паралел с енергийната мрежа на мощност от 980 MWел. всеки;
  • Блокове №№ 3 и 6 са в студено състояние;
  • Блок № 5 е разхладен.

Оперативният персонал на ЗАЕЦ осигурява безопасната експлоатация на блоковете в съответствие с изискванията на експлоатационната документация.
Автоматичната система за радиационен мониторинг на ЗАЕЦ и автоматичната система за мониторинг на радиационната обстановка в контролираните и наблюдаваните зони работят в нормален режим. Не са регистрирани изменения в радиационната обстановка на площадката на ЗАЕЦ, както и в контролираните и наблюдаваните зони.

АЕЦ Чернобил
 
  • Параметрите за безопасност на съоръженията, намиращи се на площадката на ЧАЕЦ, са в установените граници.
  • Национален изследователски център “Харковски Институт за Физика и Технологии”, инсталация “Неутронен източник”

На 06 март инсталацията “Неутронен източник” е била под обстрел, в резултат на който са установени щети по електрическа подстанция, тръбопровод за отопление на сградите, щети по повърхността на основната сграда и счупени прозорци по околните сгради на площадката.

Преди началото на военните действия, съоръжението е било в етап на физически пуск. На 24 февруари 2022 г. персоналът е привел инсталацията в дълбоко подкритично състояние.

Припомняме, че в петък от Агенцията за ядрено регулиране съобщиха, че няма изменение в радиационните нива след обстрела и последвалия пожар край АЕЦ Запорожие. От АЯР увериха, че ще предоставят информация за радиационната обстановка у нас, както и за състоянието на ядрените съоръжения в Украйна.