Групата на европейските регулатори в областта на ядрената безопасност (ENSREG) осъжда атаката на руските сили срещу АЕЦ Запорожие на 4 март 2022 г. и срещу Харковската подкритична инсталация „Неутронен източник“ на 6 март 2022 г. Това се казва в изявление на ENSREG относно безопасността на ядрените съоръжения в Украйна. Превод на изявлението е предоставен от Агенцията за ядрено регулиране. 

"Подобни действия са абсолютно неприемливи и ние ги осъждаме по най-категоричен начин, имайки предвид потенциалните сериозни последствия от всяка агресивна атака в ядрени съоръжения", се казва в позицията.

Площадката на АЕЦ Запорожие, включително пожарът в тренировъчния център, е овладяна, отбелязват европейските регулатори, въз основа на докладите от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). "Въпреки това е изключително смущаващо това, че като резултат от военната агресия срещу централата, са нанесени щети по сградата на Блок № 1, колонадата и мрежовата инфраструктура. Призоваваме военните сили незабавно да напуснат площадката, за да може операторът да осигури безопасната експлоатация на централата и да извърши цялостна оценка на щетите, позволяване възстановяването на веригата за доставки и възстановяване на щетите", се казва още в позицията на ENSREG. 

„На 6 март 2022 г. ENSREG проведе втора извънредна видео-конферентна среща с участието на МААЕ, WENRA и украинският регулаторен орган, както и наблюдатели от Швейцария и Обединеното Кралство, като продължение на първата извънредна среща, проведена на 27 февруари 2022 г., и с цел последваща оценка на ситуацията по отношение на ядрената безопасност в Украйна във връзка с продължаващата и неоправдана военна атака на Руската Федерация срещу Украйна. На срещата конкретно бяха разгледани последствията от военната атака срещу най-голямата атомна електроцентрала в Европа – АЕЦ Запорожие.

"Ние повтаряме нашия спешен призив, в съответствие с нашето предишно изявление на 27 февруари 2022 г. и Резолюцията на Управителния съвет на МААЕ от трети март, Русия да прекрати всички военни операции в района на ядрени съоръжения и срещу ядрени площадки в Украйна", се казва в позицията.

Европейските ядрени регулатори изказват и своята загриженост относно безопасността на няколко изследователски реактора, както и обекти с високоактивни източници. "Както вече подчертахме в нашето изявление от 27 февруари 2022 г., „всяка въоръжена атака срещу ядрени съоръжения, предназначени за мирни цели, представлява нарушение на принципите на Хартата на ООН, международния закон и Статута на Агенцията“, както е посочено в приетото на Генералната конференция на МААЕ през 2009 решение".

И още от позицията: "Ние изцяло подкрепяме инициативата на Генералния директор на МААЕ, г-н Гросси, обявена в петък, 4 март 2022 г., за споразумение между Украйна и Русия за осигуряване на безопасността и сигурността на ядрените съоръжения в Украйна. Ние подкрепяме провежданата от Генералния директор дискусия и готовност, в тясна координация на Европейско ниво и с нашите международни партньори, за осигуряване на необходимата помощ на всяка международна мисия в подкрепа на всяко споразумение за безопасност и сигурност. То трябва да включва безопасността на персонала на оператора и националния регулатор и възможността те да изпълняват своите нормални задължения".

ENSREG запазва своята нарастваща загриженост относно ситуацията в забранената зона около АЕЦ Чернобил. Това е подчертано от:
 
  • продължаващите ограничения, наложени върху персонала на площадката, относно изпълнението на рутинна поддръжка и ремонт на критично за безопасността оборудване;
  • невъзможността да се облекчи сменния персонал чрез осигуряване на сменен режим на работа, текущата смяна е на площадката от 11 дни, повдига значителен хуманитарен проблем;
  • текущата крехкост на енергийните доставки за площадката предвид това, че е само една линия от три е налична и горивните запаси за резервните дизелови мощности са достатъчни само за 48 часа;
  • липсата на ефективна комуникация между площадката и украинския регулаторен орган.

ENSREG повтаря своя призив към Руската Федерация за незабавно прекратяване на незаконните дейности с цел да се възстанови контрола на украинския регулатор върху всички ядрени съоръжения и материали в рамките на международно признатите граници на Украйна, в съответствие с международно признатите стандарти по безопасност и сигурност.

ENSREG е в готовност да осигури активна подкрепа на украинския регулаторен орган.

"ENSREG иска да изрази своята благодарност към украинския регулаторен орган и неговия персонал за тяхната непоколебима отдаденост да продължават, доколкото е възможно, да следят и да осигуряват навременни доклади за състоянието на ядрената безопасност и радиационната обстановка в страната в тези трудни условия, причинени от военната инвазия на Русия“, се казва още в позицията.