/ Министерство на отбраната
Годишен анализ на подготовката и войсковата дисциплина във Военноморските сили (ВМС) през 2021 г. се проведе на 18 февруари 2022 г. На анализа, който се проведе в щаба на ВМС във Варна, присъстваха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командири на военни формирования и др.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов даде висока оценка за дейността на ВМС през 2021 г. Той изказа благодарност към българските военни моряци за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените задачи. В анализа се посочва, че през 2021 г. ВМС са насочили основните си усилия към изграждане и развитие на способности, адекватни на новите рискове и заплахи. Подготовката осигури запазването на съществуващите и развитието на нови способности, които гарантират изпълнението на задачите, произтичащи от мисиите на въоръжените сили, въпреки ограниченията, вследствие на остаряващото въоръжение и техника, и недостатъчните материални средства.

През 2022 г. усилията ще бъдат насочени към поддържане и развитие на необходимите отбранителни способности за изпълнение на пълния спектър от задачи по трите мисии на въоръжените сили в рамките на предоставените ресурси.

По-късно днес адмирал Ефтимов и контраадмирал Михайлов откриха обновената сграда на Щаба на военноморска база - Варна и Военноморския координационен елемент.
Министерство на отбраната