/ ВМС
Поддържането и развитието на необходимите отбранителни способности за изпълнение на пълния спектър от задачи по трите мисии на Въоръжените сили ще бъде една от основните задачи на Военноморските сили през тази година, съобщиха от Адмиралтейството във Варна, след проведен годишен анализ на подготовката и войсковата дисциплина във флота през 2021 г.

Сред участниците в срещата бяха началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов. Сред гостите беше и началникът на Висшето военноморско училище флотилен адмирал Боян Медникаров.

Военноморските бази във Варна и Бургас заменят пунктовете за базиране в структурата на ВМС (СНИМКИ)

Основните си усилия през изминалата 2021 г. Военноморските сили насочиха към изграждане и развитие на способности, адекватни на новите рискове и заплахи, посочват от пресслужбата на Адмиралтейството.

Нивото на подготовката осигурява запазването на съществуващите и развитието на нови способности, които осигуряват изпълнението на задачите, произтичащи от мисиите на въоръжените сили въпреки ограниченията от остаряващото въоръжение и техника и недостатъчните материални средства. 

След годишния анализ адмирал Ефтимов и контраадмирал Михайлов откриха обновената сграда на Щаба на военноморска база-Варна и Военноморския координационен елемент.
БТА