/ iStock/Getty Images
Лишаване от свобода в размер на година и четири месеца с изпитателен срок от три години и глоба от 1000 лв., постанови Апелативен съд-Бургас за главен инспектор от ОДБХ-Ямбол, признат за виновен по обвинение за подкуп, съобщиха от съда.

Осъдиха двама служители на БАБХ-Пловдив за подкуп

През септември 2018 г. в Елхово, главен инспектор в отдел „Контрол на храните“ към ОДБХ-Ямбол, поискал от управителя на „Бони-90 Чапкънова“ ЕООД -.Елхово и получил, няколко дни по-късно, от него дар, какъвто не му се следва - парична сума от 300 лв, за да извърши действие по служба.

Като длъжностно лице, той. е трябвало да извърши проверка в търговския обект - смесен магазин в Елхово за съответствието му с ветеринарно-санитарните изисквания, необходими за приготвяне на сандвичи за вкъщи и приготвяне на топли напитки в чашки за еднократна употреба в него, да провери документацията и тази по системата за самоконтрол в обекта и да даде положително становище за дейността на обекта до директора на ОДБХ-Ямбол за регистрирането му по Закона за храните и за издаване на удостоверение за регистрацията му.

Срещу парите инспекторът гарантирал, че дейността в обекта ще започне бързо и без проблеми, както и че няма да има такива при регистрацията на обекта, като проверка на място в магазина от комисия от ОДБХ-Ямбол реално нямало да бъде извършена.

Въззивната инстанция разгледа за втори път казуса, след като ВКС отмени присъдата и върна делото за разглеждане от друг съдебен състав на Апелативен съд-Бургас. През юни 2019 г. апелативните съдии признаха подсъдимия за невинен и го оправдаха за извършеното престъпление.

С въззивната присъда беше отменена изцяло присъдата на ОС-Ямбол, с която подсъдимият беше осъден на една година и шест месеца лишаване от свобода, с изпитателен срок от три години, и глоба в размер на 1000 лева.

Предвид това отменително решение на ВКС, Бургаският апелативен съд е извършил допълнително съдебно следствие, като е събрал нови писмени материали и е допуснал до разпит нови свидетели и е извършил повторен на разпит на подсъдимия и други двама свидетели за изясняване на спорни обстоятелства по делото.

Според въззивния състав, престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на извършеното деяние, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.

Инспекторът няколко пъти питал управителя дали е готов с парите, поискани от него и при положителен отговор и уговорка за среща в определен час, получил неследващия му се дар в размер на 266 лева. Изпълнителното деяние е довършено, категорични са апелативните съдии.

Въззивният съд е намерил, че размерът на неследващата се парична облага, получена от подсъдимия е 266 лева, т. к. той е платил 34 лв. такса, която дружеството е дължало при подаване на заявлението за регистрация на обекта.

Задържаха инспекторки от БАБХ-Пловдив за искане и получаване подкупи чрез изнудване

Тази сума е била включена в поисканите и дадени от управителя на дружеството 300 лева на инспектора. При обсъждане въпроса с наказанието въззивната инстанция е съобразила високата степен на обществена опасност на деянието, изхождайки от засегнатите обществени отношения, свързани с дейността на държавни учреждения, както и накърняване авторитета и правилното управление на служебната дейност, а също и засягане на интересите на гражданите.

Отчетени са също ниската обществена опасност на дееца, чистото съдебно минало, възрастта към настоящия момент - 64 години и невисоката стойност на неследващия се дар.

Въззивният съд е изменил присъдата на ОС-Ямбол, като е оправдал подсъдимия по обвинението да е поискал и получил парична сума в размер на 34 лева, както и е намалил наложеното наказание лишаване от свобода от една година и шест месеца на една година и четири месеца. В останалата част присъдата е потвърдена като обоснована и законосъобразна.

Решението на Апелативен съд-Бургас може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от получаване писменото съобщение от страните, че е изготвено.