/ Община Враца
Община Враца предлага иновативен метод в помощ на граждани с увреждания или затруднения в придвижването.

Община Враца и Екопак България стартират кампания за „Зелено бъдеще” на Враца

Функциониращата модерна уеб базирана платформа се реализира по проект „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца“ и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Интерактивният портал представлява уеб асистент, чиято мисия е предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги на лица с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно положение.

Общественият дарителски фонд организира „Вечер на дарителите“

Специализираният портал може да се използва от лица с увреждания, социални асистенти (социални и лични работници) и домашни помощници. Предлаганите услуги на онлайн платформата са достъпни от всеки потребител, който е регистриран и одобрен от община Враца.

Системата може да бъде посещавана ежедневно от всеки потребител и асистент за изпълнение на ежедневните задачи, както и за виртуална комуникация между потребителите, комуникация на потребители и служители от Община Враца, информиране за работата и дейностите, планирани от Община Враца, информиране за актуални събития в национален мащаб, участие в онлайн игри, четене на електронни книги и други дейности и услуги в полза на потребителя.

Услугата е подходяща за хора с трайни увреждания и ограничени двигателни възможности (предимно физически) и възрастни хора в риск от социална изолация, нуждаещи се от помощ във всички ежедневни дейности. Иновативният метод на разположение и на всички социални асистенти, които ще могат да следят онлайн състоянието на поверените им потребители.

Уеб базираната платформа също така помага за спешни контакти с личния лекар чрез аларма бутон и директно изпращане на електронни съобщения, помощ при попълване на необходимите документи по образец до Община Враца документи, както и такива за явяване пред ТЕЛК, периодично получаване на индивидуална програма за рехабилитация в зависимост от специфичните потребности - рехабилитация, лечебна физкултура.

Виртуалният асистент осигурява съдействие и контрол при вземането на лекарства (въвеждане на редица уеб базирани здравословни програми с добра визуализация за самостоятелно приемане на лекарства с цел по-бързо възстановяване), както и разнообразява ежедневието на потребителя чрез четенето на новини, електронни книги, онлайн игри и други.

Калин Каменов: „Искаме язовир „Дъбника“ да остане за врачани“

Съвременната социална услуга позволява на хората с увреждания също заплащането на битови сметки чрез виртуален прозорец, използването на „финансов съветник“, чрез който лицата се подпомагат сами да контролират личните си средства.

Виртуалният асистент е специално разработен проект за една иновативна и ефективна интеграция на хора в нужда със съвременни технологични средства и усъвършенстване на уменията им за работа в онлайн среда.

Може да използвате и да научите повече за новата модерна социална услуга – виртуален асистент на Община Враца на https://asistent-vratsa.eu/about-us/.