/ ППМГ Враца
Младежки Европейски парламент е една различна инициатива, посветена на наистина стойностни предложения за бъдещето на Европа, такава, каквато младите хора искат да бъде тя.

Ученици от ППМГ-Враца в топ 10 на международно състезание по информатика

В рамките на събитието, което се проведе в Брюксел, осем ученици от профилираната природо-математическа гимназия доказаха, че младите българи са активни и информирани по ключови теми, възможности и предизвикателства, засягащи социалния и икономически живот на хората, градовете и държавите в ЕС.

С конкретните си предложения, направени по време на дискусиите в работните групи, врачанските ученици заявиха, че не само се надяват за по-добро бъдеще, но този път поемат и своята отговорност за него.

ППМГ-Враца с награда от Европейска седмица на програмирането

Предложенията на младите българи бяха няколко и засягаха различни теми. Ученикът Пламен Христов, който участваше в работна група, обсъждаща темата за интелигентните градове и обществен транспорт, даде идеята за изграждането на подходяща настилка и множество станции, откъдето се вземат под наем електрически двуколки.

Целта е да се запази високата скорост и мобилност и едновременно да се пести място и да се опазва чистотата на градската околна среда. Христов не се поколеба да обори чуждо предложение за Car Free Day - Ден без коли и обясни, че ефектът би бил обратен, като даде за пример вече осъществилия се No Smoking Day, след който са били закупени двойно повече цигари.

Ученици от Враца ще участват в „Младежки Парламент“ в Брюксел

Представител на България в групата, дискутираща темата за създаването на годишна сесия с въпроси и отговори с участието на лидерите на Европа и младите хора, бе Мартин Димитров. Той предложи да се създаде дигитален форум за събиране на най-често задаваните въпроси и съответно да бъдат публикувани отговорите на евродепутатите.

Участниците от ППМГ Враца
netinfo

Темата за използването на социалните медии за информиране на младите хора за гласуването беше обсъдена в група, в която участваше Мария Конецовска. Тя имаше две предложения,които се отнасяха до разпространяването на снимки в социалните мрежи на гласуващи знаменитости с проявена гражданска активност и излъчване по националните медии на ефектни, кратни и ясни клипчета за възможностите, които ЕС дава на младите.

Между пленарните заседания и участието в работни групи младите парламентаристи бяха поздравени лично от българските евродепутати от ЕНП Ева Майдел и Владимир Уручев. Госпожа Майдел поздрави учениците за тяхната инициативност и ги посъветва да бъдат все така активни, любопитни и да надхвърлят това, което се очаква от тях.

Тя подчерта нуждата от качествено образование, инвестиции в технологиите и повече участие на младите хора в обществените процеси. Ева Майдел увери младежите, че те са хората, които имат възможностите да направят нещо значимо и по-добро за света около тях.

Участниците от ППМГ Враца
netinfo

Инж. Владимир Уручев също приветства инициативността и смелостта на учениците от ППМГ свободно да изказват мнението си и да отстояват позицията си. Той ги поощри да търсят възможности, да участват в младежки инициативи и да общуват с младежи от други европейски страни и сами да се уверят, че българите са толкова способни, креативни и отговорни, колкото всички други европейци.

Срещата между господин Уручев и младшите посланици на Европейския парламент беше сърдечна и непринудена, защото той е добре запознат с идеите и възможностите им и подкрепяше техните дейности и инициативи по Програмата училище посланик на ЕП през изминалата година.