Младежите от ППМГ Враца и тяхната учителка.
Младежите от ППМГ Враца и тяхната учителка. / ППМГ Враца
Представителна група от осем ученици от ППМГ „Академик Иван Ценов“  - Враца ще представи своите идеи за нови перспективи и иновативни решения по въпроси, свързани с бъдещето на Европа на „Младежки Парламент“ в Брюксел на 19 ноември 2018 г. Дванадесетокласниците от ППМГ - Враца бяха поканени да участват в това събитие, именно защото доказаха, че са сред най-активните младши посланици на Европейския парламент през изминалата учебна година. Профилираната природо-математическа гимназия получи статут на училище посланик на ЕП, заемащо едно от челните места в класирането на училищата посланици в България.

„Младежки Парламент“ е специално събитие, организирано от Европейския парламент в Брюксел, чиято цел е да допринесе към един по-широк процес на консултации с граждани от цяла Европа. Идеята е да се съберат стотици млади хора в ЕП, които да обобщят актуални въпроси въз основа на заключенията на Срещата на европейската младеж EYE 2018 (European Youth Event). Резултатът от тези дебати ще бъде представен на председателя на ЕП Антонио Таяни, който след това ще го отнесе към Европейския съвет през декември 2018 г.

Преди самото събитие избраните млади хора ще участват в онлайн консултации, ще се разделят на работни групи и ще дискутират избраните чрез гласуване най-популярни 10 теми със свои съученици, приятели и широк кръг от познати. Като част от подготовката за главното събитие, ще се проведат и дискусии чрез онлайн платформа с участници в „Младежки Парламент“ от други европейски държави.

"Пожелаваме на нашите младши посланици ползотворна работа при подготовката им и успешно представяне на това мащабно европейско събитие" - казаха от ръководството на математическата гимназия във Враца.