/ iStock/Getty Images
В съда във Враца е постъпил списък, изготвен от синдика на "Химко" АД - в несъстоятелност Росица Томова, на бивши работници на дружеството, които не са получили дължимите им пари за неизплатени заплати по вече одобрена и влязла в законна сила частична сметка за разпределение, съобщиха от съда.

Радостни новини за бившите работници на “Химко”

Списъкът със 130 имена на бивши работници е поставен в Информационния център на Окръжния съд. Всеки, който фигурира в него, трябва да изпрати писмо до синдика, в което да са посочени трите имена и единен граждански номер на работника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и удостоверение от банка (оригинал) с номер на банковата сметка на лицето, което има да получава пари.

Наследниците на починали работници, фигуриращи в този списък, следва да предоставят и актуално удостоверение за наследници, както и банкови сметки на всеки един от тях.

Над 100 работници на "Химко" подкрепиха подписката до Мая Манолова

Адресът на синдика Росица Томова, на който следва да се изпращат молбите с банковите сметки и документите, се намира в Информационния център на съда.
БТА