/ Община Велико Търново
Близо 500 човека посетиха изложбата с разработките от Международния архитектурен конкурс “Ново сърце за стария град”. Италианският архитектКлаудиоНарди - класиран на първо място от журито в международния архитектурен конкурс за нов център на Велико Търново, ще представи проекта си пред жителите и гостите на Старата столица.

Канадски архитект с благороден жест към търновци

Срещата ще се проведе на 28 септемвр, от 18:00 до 19:30 часа в Голямата зала на Общината. Архитектурният конкурс “Ново сърце за стария град” се проведе през юли. Разработката на арх. Нарди бе отличена от международно жури оценявало 62 проекта на участници от 15 държави.

В архитектурните среди КлаудиоНарди е известен като иновативен проектант, чиито проекти са реализирани на три континента. Част от наградата в проведения архитектурен конкурс включва възможността спечелилият участник да изготви последващ инвестиционен проект за реализирането на сградата на Експозиционен център. При заплащането на същия ще бъде приспадната паричната премия, която му е присъдена за първото място.

Изложба представя всички предложения от международния конкурс за нов градски център на Велико Търново

Местоположението на сградата е предвидено с приетия през 2012 г. интегриран план за градско възстановяване и развитие. Експозиционният център ще бъде разположен между Пети корпус на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Областната управа.

Предвидени са подходи както от ул. „Ал.Стамболийски“, така и от територията на Старото военно училище. Средства за проектиране и изграждане на сградата ще бъдат осигурени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и финансовия механизъм към нея.

В продължение на месец жителите и гостите Велико Търново имаха възможност да се запознаят с всички участвали в конкурса проекти. 500 бяха посетителите на експозицията, представена в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“.

Проф. д-р Георгий Станишев: Експозиционният център на Клаудио Нарди е новаторски, но кореспондира и с българските архитектурни традиции

Те можеха да напишат в специална книга своите впечатления и мнения, а в импровизирана урна да гласуват за предпочитан от тях проект. Преброяването на гласовете показа, че класираните от журито проекти са сред най-харесваните и от хората.

Мнения за разработките в специалната книга са изказали както граждани, така и проектанти. Своите виждания за бъдещото развитие на новия градски център са дали както великотърновци, така и гости на града.
 

проект
Община Велико Търново


Преобладаващата част от коментиращите изказват задоволството си от изложбата и от възможността да се запознаят с проектите, а като минус посочват, че не всички разработки са преведени на български език.

Интересни са и предложенията на хоратаза новия градски център. Част от тях държат да има зеленина, паркове и място за спорт, да бъде ограничено високото строителство и да има паркоместа.

Андреа Д’Антраси: Велико Търново е много колоритен град

Други от посетителите на експозицията обаче смятат, че новият градски център трябва да следва модерните тенденции в архитектурата, а да не се превръща в “мегдан“. В този дух е и позицията:„Живеем в XXI, а не в XIX век, младите хора искат модерни сгради, да гледаме напред, а не назад“.

Други посетители предлагат да бъде изградена връзка на терена със Света гора и улица “Гурко”, да бъде построена нова сграда на Общината с голям брой паркоместа, а настоящата а да бъде продадена или да се ползва за други нужди, целият терен да добие вид на градски форум, да бъде изградена нова концертна зала, в преобладаващата територия да бъдат обособени паркове и градинки, или да се заложи на спортните площадки и съоръжения и т.н.

Любопитно и атрактивно е предложението на Петър Джуров, който прилага и визуализация с графични материали. Той вижда възможност за изграждането на сграда с „променяща се фасада“ и дава своя концепция за застрояване на територията. 

Болшинството от изказали мнение предлагат при последващото проектиране на терена на Старото военно училище да се направи компилация от проектите и да бъде избрано най-доброто от всички.

От 2019 година започва създаването на новия градски център на Велико Търново

Община Велико Търново ще се съобрази с всички изказани мнения, както и с общественото обсъждане на конкретното проектно решение за територията. Бъдещето на града е в ръцете на търновци и общинската администрация се надява на широко обществено участие при последващото обществено обсъждане.