/ netinfo
Експозицията ще бъде подредена в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ от 6 август
Изложба ще представи всички проекти за експозиционен център и концепции за територията на Старото военно училище, оценявани в рамките на международния архитектурен конкурс „Ново сърце за Стария град“.

Проф. д-р Георгий Станишев: Експозиционният център на Клаудио Нарди е новаторски, но кореспондира и с българските архитектурни традиции

Организираната от Община Велико Търново професионална надпревара бе за проектиране на първата сграда, с която ще бъде поставено началото на изграждането на новата централна градска част, както и за градоустройствено решение за целия терен от 190 декара - Старото военно училище.

На база най-добрите градоустройствените предложения /концепции/ за обновяването на територията и след обществено обсъждане на идеите в тях ще стартира процедура по актуализиране на устройствените планове за територията на новия градски център.

Изложба представя всички предложения от международния конкурс за нов градски център на Велико Търново
netinfo

Експозицията ще бъде подредена в Изложбени зали „Рафаел Михайлов“ и ще покаже всички 62 разработки, подадени от архитекти от повече от 15 държави. Всеки желаещ ще може да се запознае с предложенията от 6 август /понеделник/ до 14 септември, в рамките на работното време на залите, чийто адрес е ул. „Рафаел Михайлов“ №2. Организатор на изложбата е Община Велико Търново.
 
Андреа Д’Антраси: Велико Търново е много колоритен град

Проектите и концепциите за територията бяха оценявани от реномирано деветчленно жури, включващо архитекти с доказана експертиза от шест държави, чийто председател бе проф. д-р Георгий Станишев. На първо място комисията класира предложените проектни решения на италианския архитект Клаудио Нарди. Второто място бе за проекта на арх. Диего Терна /Италия/, а на трето място е разработката на „Стивън Джордж Интернешънъл“ - България.
 
С класирания на първо място архитект предстои сключване на договор за изработване на инвестиционен проект за експозиционния център и провеждане на необходимите процедури за осигуряване на финансиране за изграждането му.

От 2019 година започва създаването на новия градски център на Велико Търново

С този проект за сграда Община Велико Търново ще кандидатства по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Наборът от всички 62 концепции за градоустройствено решение за Старото военно училище ще бъде ползван за изготвянето на нов подробен устройствен план за територията от 190 декара.
 
Още във времето за приемане на проекти, Международният архитектурен конкурс предизвиква одобрението на архитекти от целия свят. Докато траеше срокът за подаване на разработките, от различни държави пристигнаха благодарствени писма до ръководството на Община Велико Търново и екипа, организирал професионалната надпревара.

Арх. Андреа Д`Антраси: Печелившият проект за Старото военно училище съчетава съвременния език с традицията

Такива изпратиха и представители на архитектурната гилдия, които не са успели да се включат в конкурса. Въпреки това, те изразяват своите много добри впечатления от организацията, интересната задача на конкурса и възможността да се запознаят с проблематиката на Велико Търново, на жителите на града и техните нужди.
 
Благодарствени писма пристигат от архитекти от цял свят и след класирането на проектите. Участници от България, Бразилия, Италия и др. държави, чиито разработки не са сред премираните, оценяват възможността да премерят сили със свои колеги от цял свят и изразяват надежда, че и други български общини ще последват примера на Велико Търново.

В своите писма архитектите споделят и намеренията си да посетят Старата столица и да разгледат изложбата, представяща всички подадени проекти в международния архитектурен конкурс.
 
Архитекти от цял свят се съревновават с проекти за новия център на Велико Търново

В изложбата ще бъде включен и проект на архитект, практикуващ в Канада, който постъпва в Община Велико Търново след изтичане на срока за подаване на предложения заради забавяне на куриерската услуга.

Проектът е върнат на подателя и не е допуснат до конкурсната надпревара. Въпреки, че тази разработка не е допусната за разглеждане, чуждестранният участник се свърза с възложителя и изрази своето желание да я предостави на Общината за участие в изложбата.

„Преди да бъдем архитекти, ние сме хора, вярваме в човечността и работим за обществените интереси. Искаме да направим нашите градове по-добри за живеене. Искаме да покажем как Велико Търново може да бъде един по-добър град“, споделя участникът.
 
Световноизвестен архитект ще изнесе публична лекция във Велико Търново

Желание и намерение за гостуване във Велико Търново при първа възможност изразяват и от екипите на арх. Клаудио Нарди и арх. Диего Терна, чиито проекти и концепции бяха класирани на първо и второ място.

По време на своите визити архитектите предлагат да запознаят великотърновската общественост със своите разработки и предложения за експозиционен център и за градоустройствено решение за новия градски център.