/ Община Варна
Уточнени са механизмите за хранене, дезинфекция, създадени са алгоритми за плавно преминаване в работен режим
Общинските детски градини и ясли във Варна ще отворят врати на 26 май, вторник, съобщиха от дирекциите „Образование и младежки дейности“ и „Здравеопазване“.

Детските градини и яслите отварят от 22 май

По решение на Министъра на здравеопазването медицинските изследванията на дете, отсъствало за продължителен период, съгласно Наредба №3 и Наредба №26, не са задължителни.

Родителите обаче задължително ще трябва да декларират, че децата им не са били в контакт със заразно болни и нямат признаци на заболяване и висока температура през последните 14 дни.

В момента в детските градини се прави проучване относно броя деца, които ще постъпят веднага след отварянето на обектите, разработва се и часови график за поетапен прием. В детските ясли е проведено проучване сред родителите на 1620 деца, като 75% са заявили готовност да ги пуснат отново на ясла.

При влизане в сградата на всяко дете ще бъде мерена температурата, като при над 37,3 градуса, то ще бъде връщано на родителите. „В заповедта на Министъра на здравеопазването няма ограничителен брой на деца в групите, но ние призоваваме при възможност родителите да ги задържат вкъщи, където е най-сигурната среда в условията на пандемия“, казва Лили Христова, директор на дирекция „Образование и младежки дейности“.

При едно болно дете детската градина затваря (ВИДЕО)

Ръководствата на детските градини разработват вътрешни правила за работа в условията на COVID-19
,  въз основа на мерки за организиране на дейностите в детските градини след отмяна на извънредното положение и възстановяване приема на деца на Министерството на образованието, Министерството на здравеопазването и Сдружението на общините.

Преди постъпването на децата родителите ще бъдат запознати с тези мерки и ще бъдат задължени да подпишат декларация, че носят солидарна отговорност за спазването им.

Детските градини може да отворят около 24 май (ВИДЕО)

Същите мерки се предвиждат и за яслите. Персоналът на детските заведения е запознат с изискванията за безопасност, в това число носене на лични предпазни средства и дезинфекция на помещенията и площадките за игри на открито. Осигурени са достатъчно количества материали и препарати, необходими за поддържане на санитарно-хигиенните условия.

Уточнени са механизмите за хранене, дезинфекция, създадени са алгоритми за плавно преминаване в работен режим. Във връзка с предстоящия прием  на деца от 1 юни за новите яслени и първи групи към детските градини директорите са длъжни да създадат защитени работни места, където ще се извършва регистрация и записване на приетите деца.