/ Спасителен център на Зелени Балкани
Брадатото лешоядче, излюпено тази година в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, вече е на път към свободата.

То бе изпратено в края на миналата седмица до Франция, където ще бъде освободено в рамките на дейностите по завръщането на вида в Европа, припомнят специалистите от центъра.
Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани е представител на България в международна група природозащитни организации, работещи за завръщането на вида на стария континент.

От самото начало на размножителните дейности в Центъра, през 2016 година, излюпени в пределите му брадати лешояди са освобождавани във Франция, Испания, Италия, Австрия.

Наши птици са част от размножаващи се двойки в зоопаркове и спасителни центрове из цяла Европа, съобщават от Спасителния център.
 
Спасителен център за диви животни