Зони от Натура 2000
Зони от Натура 2000 / РИОСВ Русе
21-ви май е обявен като международен ден на Европейската екологична мрежа Натура 2000 – най-голямата координирана мрежа в света за опазване на природата.

От иглолистните бореални гори на Финландия до гипсовите степи на Сицилия, от Черноморските дюни до Ламанш във Франция се простира най-голямата екологична мрежа в света – европейската мрежа Натура 2000.

Повече от 1 милион кв. км. съхраняват най-ценните природни места в Европа с амбицията да ги запазят за идните поколения. 26 000 защитени зони или 1/5 от сухоземната територия  попадат в обхвата на Натура 2000. Мрежата е израз на волята на страните-членки  да съхранят своята природа, като неразделна част от високото качество на живот и необходимо условие за устойчиво регионално развитие.

Зелени Балкани канят всички приятели на природозащитната идея да участват в онлайн кампанията за отбелязване на международния ден на Натура 2000  като запишат своето кратко видеопослание.

То трябва да бъде с продължителност 1-2 минути, записано с телефон или с камера, може да е селфи, или снимано от друг и съвсем импровизирано. Кажете това, което искате да споделите със света, защо е важна Натура 2000, как сте се борили за да я има, как работите за нея, за някоя защитена зона или друго – по ваш избор, призовават организаторите.

Освен клип, на лично съобщение във ФБ може да споделите и снимки на местообитания или видове, включени в зоните от Натура 2000 (информация за зоните може да намерите тук: http://natura2000.moew.government.bg/Home/Map).

За самия празник - на 21-ви май ще се проведе викторина (quiz), в която участниците с най-много правилни отговори - ще спечелят награди.

Информационната кампания за Натура 2000 през целия май месец се изпълнява от екипа на Зелени Балкани по проект "Натура 2000 в България – Нови хоризонти" и партньори.