/ Община Стара Загора
42 са предложенията, които ще разгледа Общинският съвет в Стара Загора на редовното си заседание за януари. Това стана ясно по време на пресконференцията на председателя на местния парламент Мария Динева.

Близо 150 млн. лева е проектът за Бюджет на Община Стара Загора

Съветниците ще гласуват Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2020-2023 г. Тя е разработена след подробен анализ на състоянието на ѝ, както и постигнатата ефективност от управлението и разпореждането с нея.

Община Стара Загора

Описани са основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане. „Ще разгледаме още и разпределението на жилищата от общинския жилищен фонд за тази година. Той включва общо 634 жилища - 614 апартамента и 20 къщи“, каза Мария Динева.

Общинският съвет в Стара Загора открива процедура за кандидати за съдебни заседатели

Тя уточни, че те са обобщени в следните групи - жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, ведомствени, резервни и такива за продажба, като в последната група са само 3 броя.

Община Стара Загора

„Предложението, което предизвиква дебат е промяната на цената на купона за обяд и промяна в числения състав на персонала в общинското предприятие „Ученическо хранене“.

Има различни становища и по комисии, и по групи“, уточни Динева. „Наясно сме, че толкова години не е правена промяна при цената от 1.70 лв. Предложението е да бъде увеличена на 2.50 лв. Знаем, че това трябва да се случи, но и знаем, че ще се отрази на крайния потребител.

Предстоят ни разговори с ресорния зам.-кмет на Стара Загора Иванка Сотирова, както и с част от директорите на училищата. Идеята е да си кажем нашите притеснения, а те да споделят каква е ситуацията на място“, обобщи председателят на Общинския съвет. Мария Динева сподели още, че и към този момент, при затруднени семейства, се помага по инициатива на директорите и за сметка на бюджета на училището.

Правителството отпусна финансиране за изграждането на мултифункционална зала в парк „Артилерийски“ (СНИМКИ)

Постъпилото искане и допълнително становище към него от директора на „Ученическо хранене“ за увеличаване цената на купона за обяд, заплащан от учениците, е мотивирано с повишаването на цените на хранителните продукти, ел. енергията, водата, стоките, материалите и услугите, които участват във формирането на себестойността на предлагания обяд.

Съветниците ще гласуват още и Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Община Стара Загора за организация на предучилищното образование на първо четене. Промените в нея се налагат заради синхронизирането ѝ с европейското законодателство.

40 предложения ще обсъдят съветниците на последната си сесия

В дневния ред влиза още и гласуване на Програма за енергийна ефективност на Община Стара Загора. Конкретните цели, които Общината си поставя в нея, са посредством прилагане на мерки за повишаване на енергийната ефективност в общинските обекти да се постигне оптимизиране на разходите за енергия в обектите на общинска издръжка, в това число и в уличното осветление, както и модернизиране и повишаване енергийната ефективност на осветлението в общинските обекти, опазване на околната среда.

Местният парламент ще трябва да избере и свои предствители в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора, Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, както и в общинската комисия по безопасност на движението.