обсъждане
обсъждане / община Стара Загора
Макрорамката на проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2020 година е 148 364 818 лева. В тези средства са включени субсидията за делегирани от държавата дейности и собствени приходи, дейности, финансирани с общински приходи, както и преходният остатък.
 
177 258 390 лева е общо индикативният годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и бюджета на Общината.
 
Основен приоритет пред местното ръководство остава запазването на фискалната устойчивост, провеждането на последователна и предвидима политика и запазване на балансиран стабилен общински бюджет. Ще бъде поставен акцент върху повече и по-качествени услуги в сферите на образованието и здравеопазването, подобряване на градската среда, модернизация на транспортна инфраструктура, ВиК мрежи и други. Наблюдава се повишаване на разходите по различните функции с цел подобряване на предлаганите услуги.  
 
През 2020 година ще се работи по преходните обекти – Културния център „Стара Загора“, новия Гробищен парк, Центъра за даровити деца, както и по кръговото кръстовище в кв. „К. Ганчев“, изграждане на ново улично осветление и ремонт на съществуващото.
 
В инвестиционната програма влизат и нови обекти като подобряване и благоустрояване на „Руския пазар“, Зоопарка, изграждане на въжена градина и спортна зала в парк „Артилерийски“ и други.
 
Благодарение на европейско финансиране ще продължава да се работи и по проектите за модерен градски транспорт, обновяване на образователната инфраструктура, както и подобряване на качеството на атмосферния въздух. В процес на подготовка са проектни предложения за паркоустрояване и подобряване на Станционната градина и Летния театър.
 
Ще се обърне внимание и на малките населени места, които са част от община Стара Загора. Ако селата бъдат включени в следващия програмен период за европейско финансиране, това значително ще подобри жизнената среда в тях, тъй като към момента те се издържат от общия старозагорски бюджет.
 
По време на общественото обсъждане бяха дадени и няколко предложения за включване в Бюджет 2020 на различни по тип услуги, ремонти и кампании.
 
За разглеждане и гласуване бюджетът ще влезе в залата на Общинския съвет на 13 февруари, а местният парламент ще разгледа в детайли и финализира неговата рамка.