Голяма площ от 27 дка в столичния квартал "Манастирски ливади" може да бъде превърната в модерен градски парк. Това предлагат председателят на Столичния общински съвет Георги Георгиев и главният архитект на София Здравко Здравков, съобщиха оттам.

Проектът може да стане реалност, след като градският парламент одобри Столичната община да кандидатства по програма на Европейската инициатива на градовете.

Столичен общински съвет

„Продължаваме активната работа по изграждане на пътна инфраструктура, детски градини и места за отдих в един от най-бързоразвиващите се столични квартали. Наред с това, нашата цел е да продължим усилията, които и до момента полагаме за превръщането на София не само в модерна европейска столица, но и в зелен град. Това неминуемо ще подобри качеството на живот в нашия град“, коментира председателят на съвета Георги Георгиев.

Създаването на модерния парк ще включва:
 •          изграждане на корекция на 350 л/м от река „Боянска бара“ в участъка между ул. „Флора“ и ул. „Костенски водопад“;
 •          изграждане на ретензионно / задържащо/ езеро;
 •          изграждане на система за събиране и управление на дъждовна вода, включително задържащи контейнери и система за напояване на растителността и почистване на алеите;
 •          повърхностно озеленяване, включително изграждане на велоалеи
 •          въвеждане на възобновяема електроенергия „Умни цветя“ с батерии, захранващи парка;
 •          градско земеделие, захранвано от възобновяеми източници и компостиране, мини оранжерии на открито;
 •          въвеждане на нови оперативни схеми за обучение на хора в неравностойно положение и включването им като градски градинари и отговорници за правилното събиране на отпадъци;
 •          класни стаи на открито за повишаване на осведомеността за природата и климата;
 •         споделени работни пространства/почивки за обяд съоръжения на открито, вкл. иновативни лаборатории;
 •          разработване и консултиране на иновативно обществено споразумение за управление и експлоатация на споделени градски пространства;
 •          изготвяне на дигитален паспорт на парка и използваните материали;
 •          комбинирана детска площадка;
 •          културни и празнични събития, спорт, игри, иновативни лаборатории.