/ областна администрация Сливен
Областният управител на Сливен Чавдар Божурски разпореди със своя заповед да бъдат свикани заседания на областната и на общинските епизоотични комисии в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.  Повод за това е заповед  на д-р Дамян Илиев, изп.директор на Българската агенция по безопасност на храните, във връзка с неблагоприятната епизоотична обстановка по отношение на заболяването „африканска чума по свинете“ в Европа и констатираните огнища в Румъния.
 
Експерти  ще посетят засегнатите от болестта чума по дребните преживни животни райони на Ямболско

Съгласно същата заповед на областния управител, директорът на ОДБХ-Сливен трябва да организира проверки на всички видове и категории свиневъдни обекти, провеждането на инструктажи на собствениците на тези обекти за спазване на превантивни мерки, извършването на засилен клиничен надзор.

Извънредна ситуация в село Кости. Убиват почти 400 домашни животни

Кметовете на населените места в общините са задължени незабавно да уведомяват ОДБХ при съмнение за случаи на заболяването или при завишена смъртност на животните.