Цената на земеделската земя в Шуменско се покачва
Цената на земеделската земя в Шуменско се покачва / netinfo

Средната цена на един декар земеделска земя през 2013 г. в област Шумен достига 564 лв., т.е тя е с 26.7% по-висока от 2012 година, информират от Териториалното статистическо бюро в Шумен. Най-голямо е увеличението на цената на лозята - с 48.9%. Увеличението на цената на нивите е с 26.5%, а на постоянно затревените площи - с 32.3%. Единствено при овощните насаждения е установено намаление на цената с 24.5%.

През последните три години се наблюдава ежегодно нарастване на цената на земеделската земя в областта. През 2011 г. цената на един декар земеделска земя се увеличава със 78% спрямо 2010 г., а през 2012 г.- с 34.4% спрямо 2011 година.

През 2013 г. средната цена за покупка на земеделска земя в страната е 594 лв./дка., с 30 лв. по-висока от тази в област Шумен. По посочения показател областта се нарежда на 11 място сред общо 28 области в страната, подредени по възходящ ред.

Сред десетте общини в област Шумен през изминалата година средната цена на сделките със земеделска земя намалява спрямо 2012 г. в Каолиново, Никола Козлево и Нови пазар. За втора поредна година, най-висока цена за покупка на един декар земеделска земя е установена в община Хитрино - 776 лв./дка. В още две общини от областта - Върбица и Шумен, средната цена на земеделската земя надвишава средното за страната равнище и е съответно 712 лв. и 647 лв. за декар. През 2013 г. най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо 2012 г. е регистрирано в общините Хитрино (39.8%), Шумен (39.7%) и Каспичан (36.1%).

За периода 2010 - 2013 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Шумен също нараства ежегодно, като през 2013 г. достига 40 лв./дка. Посочената цена е с 14.3% по-висока спрямо 2012 г. и с 5.3% по-висока в сравнение със средната за страната. Спрямо предходната година, през 2013 г. най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 18.8%. По този начин тя се доближава до цената на лозята. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при лозята и затревените площи - съответно с 16.7% и 28.6%.