/ ThinkStock/Getty Images
Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври, съобщиха от пресцентъра на Общината.

Започва прием на документи по Схемата за преход към алтернативни форми на отопление

На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
За 2020 г. заплащането на данъци започва на 15януари на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1 от 8:30 часа до 17:00 часа, без прекъсване.

387 граждани и 387 асистенти са със сключени тристранни споразумения и трудови договори

В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства. Плащания на данъци може да се извършва в касите на Изипей и Фастпей в цялата страна, както и през интернет платформата Ипей.

Ще се проведе публично обсъждане на бюджет 2020 г. на Община Русе

Напомняме, че освен в брой, плащания могат да се извършват чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Русе. За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци и такси.

Община Русе продължава с проверките за нерегламентирано горене в печките

През сайта на Община Русе по всяко време, лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер.

За повече информация: 
https://ruse.imeon.bg/frmKinRequest.aspx