/ iStock/Getty Images
Публичното обсъждане на проект на бюджет за 2020 година на Община Русе ще се състои на 21 януари - вторник, от 17:30 часа в Пленарна зала на Общината.

Община Русе продължава с проверките за нерегламентирано горене в печките

Становища и предложения по проекта за общински бюджет се предоставят в деловодството на общината или по електронна поща на e-mail:mayor@ruse-bg.eu, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

387 граждани и 387 асистенти са със сключени тристранни споразумения и трудови договори

За постъпилите становища и предложения направени по време на публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на бюджет при внасянето му в Общински съвет.

Общината предявява застрахователни претенции за над 15 хил. лв. за нанесени щети

Проект на бюджета на Община Русе за 2020 година ще бъде публикуван на интернет страницата на общината: www.ruse-bg.eu.