/ iStock/Getty Images
Проверките продължават
През последния месец служители на отдел „Екология“ от Община Русе, заедно с представители на полицията, извършваха проверки по постъпили сигнали за нерегламентирано изгаряне на нестандартни горивни материали за отопление на територията на града (в кварталите „Чародейка“, „Здравец“, „Родина“, „Дружба“ и Централна градска част.

Русе затяга контрола върху горенето на отпадъци

Това е една от мерките, които общинската управа предприема за намаляване на замърсяването на въздуха с фини прахови частици.

42 са дните с превишения на фини прахови частици през миналата година в Русе

За периода от 10 декември 2019 г. досега са съставени 10 констативни протокола със задължителни предписания и са наложени 2 акта за административно нарушение.