/ iStock/Getty Images
42 са дните с регистрирани превишения на атмосферния замърсител фини прахови частици 10 микрона за 2019 г., в град Русе. Това сочат данните от Автоматичната измервателна станция на ИАОС „Възраждане“, разположена в централните части на град Русе, съобщиха от РИОСВ. 

В 12 града днес въздухът е отровен

Средногодишната концентрация е била 36 микрограма на кубичен метър. В специализираното законодателство са въведени три норми за този атмосферен замърсител. Те са средноденонощна концентрация, която е 50 микрограма на кубичен метър, средногодишна концентрация - 40 микрограма и брой разрешени дни с превишения, които са 35.

Пак горят стърнища в Румъния, без опасност за Русе, за сега

Независимо, че има в повече 7 дни с превишения, експертите отчитат подобрение на качеството на атмосферния въздух. За сравнение през 2018 г. те са били  65 дни, а през 2017 г. 72 дни с превишения.

Пожари в Румъния замърсиха въздуха над Русе (ВИДЕО)

Анализът показва, че превишенията на ФПЧ10 основно се дължат на използването на твърди горива за отопление през зимата в битовия сектор, в комбинация с лошите климатични условия за този период на годината - безветрие, образуване на трайни мъгли.

Превишения на фини прахови частици в Русе след замърсяването на въздуха

През изтеклата година 13 от регистрираните превишения на фините прахови частици в Русе се дължат на случаите на изгаряне на следжътвени остатъци в съседна Румъния. 

По отношение на фините прахови частици 2.5 микрона се отчита средногодишна концентрация от 20.15 микрограма на кубичен метър, при норма 25 микрограма. Останалите следени замърсители като серни и азотни оксиди, въглероден оксид, бензен и озон нямат регистрирани превишения на нормите през изтеклата година.

Започва проверка на въздуха в Русе (ВИДЕО)

Подробен анализ за състоянието на качеството на въздуха в Русе ще бъде публикуван в Годишния отчет за контролната дейност на екоинспекция за 2019 г. Данните за качество на атмосферния въздух и месечните справки за нивата на фините прахови частици се публикуват на интернет страницата на РИОСВ.