/ Деян Герговски
Към момента, димният облак е само на територията на Румъния
Областният управител на област Русе Галин Григоров осъществи контакт с кмета на община Малу Еужен Шоава. Поводът е получени сигнали от граждани за задимяване, забелязано на северния бряг на река на Дунав на територията на Румъния.

Пожари в Румъния замърсиха въздуха над Русе (ВИДЕО)

От проведените разговори беше установено, че отново става дума за запалени стърнища - този път в землището на споменатата по-горе община. Кметът на общината е поел ангажимент да бъде изпратена пожарогасителна техника в района на пожара, както и да бъдат предприети и други мерки за навременното овладяване на ситуацията.

Превишения на фини прахови частици в Русе след замърсяването на въздуха

Осъществена беше връзка и с Окръжния инспекторат за извънредни ситуации „Влашка“ в Гюргево, като от тяхна страна ще бъдат съгласувани съвместни действия и оказана помощ с допълнителна техника в случай на необходимост.

Започва проверка на въздуха в Русе (ВИДЕО)

Към момента, димният облак е само на територията на Румъния, което беше потвърдено и от служители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Според тях, имайки предвид посоката на вятъра, няма опасност от задимяване и превишаване на допустимите норми на чистотата на въздуха в Русе.

Институциите от българска и румънска страна продължават да са в постоянен контакт и при необходимост са в готовност да предприемат допълнителни действия.