/ Община Русе
„Към 1 януари всички 387 потребители и 387 асистенти, които са кандидатствали за включване в Механизма лична помощ в Община Русе са със сключени тристранни споразумения и трудови договори. „това заяви за БНТ днес г-жа Катя Петрова, Директор на дирекция „Здравни и социални дейности.

Кметът Пенчо Милков поздрави семейството на първото бебе за 2020 г. в Русе

Тя поясни, че Механизмът лична помощ по Закона за личната помощ стартира на 1 септември 2019 г. със 111 потребители и асистенти, заявили желанието си да бъдат включени. В Закона за личната помощ са регламентирани групите на лицата с увреждания, които могат да бъдат включени в механизма.

Право за включване имат:

- хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане
- децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
- децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане


На въпроса на БНТ по отношение на обезпечаването на предоставянето на услугата Катя Петрова разясни, че е подадена заявка за набиране на лични асистенти чрез  Дирекция бюро по труда в Русе и че срещат трудности в намирането на лица, които да бъдат наети като „Личен асистент“ по заместване, т.к. по Механизмът лична помощ е предвидено при ползване на отпуск или при излизане в болничен на личният асистент да се назначи заместник.

Инициатива "Коледна гора" - наръчник с грижи за дръвчето по време на престоя му у дома

От тази възможност за декември 2019 г. са се възползвали 5 лица, които са наети от Община Русе като заместници на титулярите наети като асистенти. За лични асистенти са кандидатствали предимно лица от семейния кръг на хората с увреждания.

Г-жа Петрова каза още, че на 31 декември 2019 г. е приключило предоставянето на услугите „личен асистент“ и „домашен помощник“, които са се финансирали съгласно Постановление МС № 344 на МС от 21 декември 2018 г. за изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. и подписано Споразумение №ФС01-0735 от 28 декември 2018 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Русе във връзка с устойчивост по приключил проект „Независим живот в звено за услуги в домашна среда“.

Поради тази причина без услуги са 71 лица, от които 7 деца и на 39 лични асистенти и 8 домашни помощници са прекратени трудовите договори. Община Русе ще покани тези 71 лица да подадат заявления за включване в проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, включително с тежки увреждания“, който се очаква да получи разрешение за стартиране на услугата, считано от 1 април.

В този център хората ще могат да получават услуги в дома, по отношение на лична, битова хигиена, обгрижване според индивидуалните потребности, от лица наети на работа като сътрудници социални дейности.