/ netinfo
Днес на извънредно заседание на Общински съвет-Русе беше приет Бюджет 2019 с 37 гласа „за“, 9 „против“ и 3 „въздържал се“. Бюджетът за 2019-а година заедно с преходния остатък възлиза на 138 045 361 лв., като сумата е с близо 4 млн. лв. повече в сравнение с 2018-та.

Повече средства за детски площадки осигурява Бюджет 2019

Наблюдава се ръст в общо шест функции, като в сферата на образованието, която има най-голям дял в бюджета, са осигурени целеви средства в размер на 150 000 лв. за оборудване и ремонти, в т.ч. на дворни пространства в детските градини.

Традиционно и през тази година са предвидени 20 000 лв. за подпомагане и стимулиране на даровити деца, за пръв път е обособено и ново перо - 150 000 лв. за поддържане на детските съоръжения. Бюджетът осигурява и резерв за непредвидени и неотложни разходи в размер на 220 000  лв.

Ключов акцент през настоящата година е успешното изпълнение на проектите, които ще преобразят облика на града чрез реконструкция и рехабилитация на пешеходната среда и изграждане на зони за обществен отдих; рехабилитация на два ключови булеварда в града - „Липник“ и „Трети март“; надграждане с втори етап на проекта за интегриран градски транспорт; ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура и на сградата на Пантеона на възрожденците; традиционно, и през тази година, фонд „Малки населени места“ осигурява средства за проекти в размер на 320 хил. лв., както и 700 000 лева за ремонт на уличната им мрежа.

Общината с по-богат бюджет за 2019 г

За поредна година са отделени повече средства за транспорта, като ще бъдат подпомогнати приоритетно хората с увреждания с намаляване цената на техните карти, след като предишните две години бяха намалени цените на картите за ученици и пенсионери.

Сред стратегическите обекти, включени в Инвестиционната програма на Община Русе за 2019 година са: изграждане на голям модерен плувен комплекс; изграждане на спортна зала в СУ „Васил Левски“; енергийна ефективност на система за улично осветление на Русе - подмяна на над 1200 улични и 435 паркови осветители; обновяване на 20 бр. детски площадки и проектиране за обновяването на още 25; изграждане на 2 бр. площадки за фитнес на открито и на 2 бр. стрийт площадки; изпълнение на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и обществената хигиена и други.

Министерски съвет отпусна допълнителни средства за Русенска област

Бюджетът кореспондира изцяло със заложените цели в Програмата за управление и Общинския план за развитие на Община Русе, като подпомага успешното изпълнение на Инвестиционната ни програма, по която през 2019-та година се планира да се изпълнят 118 инфраструктурни обекта, в това число и 40 обекта по различни проекти.