Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе
Проведе се обществено обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе / netinfo
Обществено обсъждане на бюджета на Русе за 2019 година ще се проведе днес. То ще се състои в зала Пленарна, от 17:30 часа. Тазгодишната рамка на бюджета е с 8% по-висока в сравнение с миналогодишния и е в размер на близо 114 000 000 лв. (113 990 000).  

Основен приоритет е балансираното развитие на централна градска част, кварталите и кметствата, където чрез бюджета се осигуряват 700 000 лв. за ремонт на улична мрежа и 320 000 лв. по фонд „Малки населени места“. 150 000 лв. ще бъдат похарчени за ремонт на детски градини и детски площадки.

Ще бъде изградена анаеробна инсталация по ОП „Околна среда“, работи се и по програма „Life” за качеството на атмосферния въздух. Ще започне поетапното изграждане и на плувен комплекс и спортна зала в училище „Васил Левски“.

Проектът за бюджет е публикуван на интернет страницата на общината по основни показатели, изпълнявани проекти и приоритети и е на разположение в Информационен център – пл. „Свобода“ №6.