/ netinfo
Бюджет 2019 на Община Русе осигурява целеви средства в размер на 150 000 лв. за оборудване и ремонт на дворните пространства в детските градини, някои от които не са ремонтирани десетилетия. Отделно от това, за първи път са заделени 120 000 лева за поддържане на детски съоръжения на територията на града.

Общината с по-богат бюджет за 2019 г

Община Русе продължава да подобрява условията за спорт на открито, като през настоящата година ще бъдат обновени 20 детски площадки и стартира проектиране за обновяването на още 25. Планира се още да бъдат изградени и 2 площадки за фитнес на открито и 2 стрийт площадки.

Призовават се гражданите да пазят съоръженията, а ако установят случаи на посегателства да подадат сигнал на телефон 112.Рамката на Проектобюджет 2019 възлиза на 113 990 993 лв., без преходния остатък, което е с 8% повече от предходната година.

Министерски съвет отпусна допълнителни средства за Русенска област

Наблюдава се завишение в общо шест функции - „Образование“, „Здравеопазване“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ и „Икономически дейности и услуги“.