Паметник на свободата
Паметник на свободата / netinfo

Със свое постановление Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджетите на редица общини и по бюджетите на Министерския съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и на Министерството на младежта и спорта в общ размер на 151,7 млн. лв.


Одобрените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2018 г. са в размер на 2,1 млн. лева. Те са за основен ремонт на Епархийската библиотека на Великотърновската света митрополия и на храм „Св. Петка“ в гр. Русе /500 000 лева/. Осигуряват се допълнителни средства в общ размер от 3,8 млн. лв. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и на Министерството на младежта и спорта за реализирането на значими за тяхната дейност обекти.
Предоставят се допълнителни трансфери по бюджетите на общини в общ размер 145,7 млн. лева. Средствата ще се използват приоритетно за ремонт на общински пътища и на улична мрежа на територията на редица населени места и за реализиране на инфраструктурни проекти – доизграждане на водопроводни мрежи, изграждане на комплекс за лица с увреждания и на дом за възрастни хора, изграждане на спортна зала и спортни площадки, ремонт и възстановяване на централната градска част на някои населени места.

955 646 лева са отделени за Община Русе и по - точно за проекта по превръщането на ул. "Потсдам" в булевард и свързването му с бул. "Липник" и пътен възел при бул. "България".

307 610 лева са предназначени за основен ремонт на читалище "Искра" в град Борово.

450 000 лева са насочени от бюджета към Община Ценово за ремонт на улици в Новград - "Стефан Караджа", "Хаджи Димитър" и "Етър".

За Община Иваново са отделени общо 900 000 лева. Става дума за 300 000 лева за ремонт и рехабилитация на част от ул. "Централна", част от ул. "Здравец" и част от ул. "Герана" в село Щръклево, част от улица "Сакар планина" в село Тръстеник, част от улица "Демокрация" в село Тръстеник . Другите 600 000 лева ще бъдат за рехабилитация на общинската пътна мрежа в селата Мечка, Кошов, Пиргово и Красен.

322 000 лева са отпуснати на Община Две могили за ремонт и модернизация на културния дом в Помен.

1 милион лева се предоставят като допълнителен трансфер на Русенския университет чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 година за изграждане на нов учебно - изследователски корпус - първи етап.


Допълнителните разход и трансфери се осигуряват за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 година.