/ Русенски университет
Русенският университет „Ангел Кънчев“ получи ново, заслужено признание за политиката си на предприемачески университет в България и Европа чрез включване като единствено висше училище от Източна Европа в Международен консорциум за насърчаване на предприемчивите университети.

Излезе първото класиране в Русенския университет

Тази университетска мрежа се нарича BeyondScale и ще се финансира по програма ЕРАЗЪМ+ чрез нов проект под номер 612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD, който стартира от септември 2019.

Създаването на мрежата BeyondScale е резултат от активното взаимодействие на участващите партньорски организации с Европейската комисия по направлението HEInnovate - 
Иновации във висшето образование.

Студенти представиха край Лондон прототип на водородна градска кола

нициативата на Европейската комисия HEInnovate (Насърчаване на предприемаческите университети в Европа), възниква през 2014 г. Тя застъпва визията, че университетите са в центъра на икономическото развитие и социалното единство на Европа и света.

Със своята всеобхватна мисия, университетите образоват граждани, подготвят изследователи, професионалисти, изобретатели и предприемачи. Те произвеждат висококвалифициран човешки капитал, нужен на европейските икономики за повишаване на конкурентоспособността и подпомагане на социално-икономическото развитие и единство.

Подготвят виртуални лаборатории за обучение в гимназиите в Русе

С възможностите си да развиват интердисциплинарните изследователски умения и опит в сложните проблеми на нашето общество, университетите по градове и региони действат като центрове за диалог и обмен на иновации и знания. 

За участие в мрежата BeyondScale са одобрени 12 водещи в предприемаческото обучение и академичния обмен институции от седем европейски държави:

Австрия: WPZ Research GmbH и The University of Applied Sciences Campus Vienna (UAS Campus Vienna);
Ирландия: Institute of Technology Cork; Dublin City University и The Higher Education Authority (HEA);
Португалия: Polytechnic Institute of Viana do Castelo и Universidade NOVA de Lisboa;
България: University of Ruse “Angel Kanchev”;
Холандия: NHL Stenden University of Applied Sciences и Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) - University of Twente;
Германия: DAAD – Германска агенция за академичен обмен;
Испания: Joint Research Centre – Seville.


Целта на проектния консорциум BeyondScale е в периода 2019-2023 да създаде мрежа от висши училища и национални институции, които прилагат подхода HEInnovate.Предвидено е да се разработят добри практики, които да се представят пред национални и местни институции.

Проведе се шестата поред ЕРАЗЪМ седмица, организирана от Русенския университет

Включването на Русенския университет в тази международна мрежа не е случайно
. През 2018 той бе организатор и домакин на международната конференция „HEInnovate – Институционална промяна във висшето образование“, на която бе представено осмото измерение на предприемаческата активност-

Дигиталната трансформация - област, в която Русенската Алма Матер има водещи позиции в България и Европа. Форумът се проведе като част от програмата на Българското предсе
дателство на Съвета на Европейския съюз.

Традиционна среща на чуждестранните студенти с академичното ръководство на Русенския университет

По-рано през 2014 г. Русенският университет е сред 5-те български висши училища, препоръчани от МОН на Европейската комисия и преминали успешен мониторинг на обучението по предприемачество и иновации.

Ежегодно представители на Русенския университет са неизменно сред поканените от Европейската комисия да представят своя опит и добри практики на международни конференции по линия на HEInnovate с гости от всички страни членки на Европейския съюз.