/ Русенски университет
В Русенски университет „Ангел Кънчев“ се проведе встъпителна конференция по проект „Адаптация на обучението по технически и естествени науки към изискванията на Индустрия 4.0“, финансиран по програма „Знание и растеж“, осъществявана от Фондация „Русе - град на свободния дух“, с подкрепата на Фондация „Еконт“.

Втора среща по проект ”Уеб базирани модули за професионално обучение по лазерна безопасност”

В нея взеха участие ръководители и преподаватели от професионалните гимназии в Русе. Конференцията беше открита от проф. д-р Николай Михайлов, който е част от екипа на Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ в Русенски университет „Ангел Кънчев“ и координатор на проекта. 

Доцент д-р Борис Евстатиев запозна участниците със съществуващи виртуални практически упражнения в областта на техническите науки, които могат да бъдат приложени в училищата: Изследване на основни закони в електрическите вериги; Изследване с 230 V източник;

Русенският университет разширява сътрудничеството си с Китай

Последователно, паралелно и смесено съединение на резистори; Кондензатори и електрически капацитет и Стенд за изследване на логически схеми. Представена беше и възможността за разработване на нови виртуални лаборатории в помощ на учебния процес в училищата.

Виртуалните лаборатории могат да послужат на учители и ученици, като заместител на реални лаборатории, вместо скъпоструващо оборудване, както и да заместят изпълнение на опасни експерименти.

Проведе се шестата поред ЕРАЗЪМ седмица, организирана от Русенския университет

През следващите месеци преподавателите от гимназиите в Русе ще обмислят и представят идеи за разработване на  практически упражнения в областта на техническите и естествени науки, с помощта на виртуална реалност, които ще помогнат на учениците по-лесно да възприемат учебния материал. Целта е виртуалните лаборатории да бъдат въведени в училищата още през първия срок на новата учебна година. 

Предпроектните проучвания на екипа на Русенски университет „Ангел Кънчев“ сред 12 гимназии от региона, осигурени с помощта на РУО-Русе, показват че в тях се обучават над 2000 средношколци.

Едва в половината от училищата се използват виртуални инструменти. От друга страна, за обучение по технически дисциплини са ангажирани над 80 учители.