/ Дарик Русе, архив

На 28 и 29 май в Русенския университет ще се проведе втора среща на участниците по международния научно-образователен проект ”Уеб базирани модули за професионално обучение по лазерна безопасност”.

Русенският университет разширява сътрудничеството си с Китай

Официалната среща с ректорското ръководство ще се състои на 28 май - вторник в Канев център, зала А1, от 9:00 часа. Координатор на проекта е Академията на технологиите, Резекне, Латвия.

Енчо Господинов разказа за хуманитарната дипломация на студенти и граждани в Русенския университет

Партньорите в проектния консорциум са: Русенският университет „Ангел Кънчев“ – Русе, България; Веда Консулт, аброво, България; SWA Академията по образование, Кемниц, Германия; ЕЦОНИ, Габрово, България; УИЦКНО, Gödöllő, Унгария; Университетът в Питещи, Румъния.

Проведе се шестата поред ЕРАЗЪМ седмица, организирана от Русенския университет

Основната цел на проекта е да се разработи Уеб базиран курс по лазерна безопасност за професионално обучение. Финансиращата програма е Erasmus+, а продължителността на проекта е 24 месеца (от 01 септември 2018 г. до 31 август 2020 г.)