Излезе първото класиране в Русенския университет

/ Русенски университет
В Русенския университет е обявено първото класиране за прием на студенти за учебната 2019/2020 година.

Студенти представиха край Лондон прототип на водородна градска кола

Записването на приетите се извършва до 16:00 часа, на 12 юли - петък с работно време от 800 - до 1200 и от 1300 - до 1700 във факултетните канцеларии на специалностите, в които са приети студентите.

Подготвят виртуални лаборатории за обучение в гимназиите в Русе

Кандидат-студентите, които са приети на първото класиране по първото си желание не могат да участват в следващите класирания и трябва да се запишат в предложеното им място по първо тяхно желание.

Проведе се шестата поред ЕРАЗЪМ седмица, организирана от Русенския университет

Кандидат-студентите, които декларират готовност да се обучават в Русенския университет и са приети не по първото си желание, могат със заявление по образец до ректора и диплома за средно образование - оригинал, подадени в съответната факултетна канцелария, да поискат запазване на мястото и допускане до участие във второто класиране с оглед удовлетворяване на тяхно по-предно желание.

Традиционна среща на чуждестранните студенти с академичното ръководство на Русенския университет

Приетите кандидат-студенти, които не се запишат до 16:00 часа, на 12 юли - петък или не подадат заявление за запазване на мястото и участие във второто класиране, отпадат от участие в следващите класирания.

Монголска традиционна медицина беше представена за първи път в България в Русенския университет

Второ класиране ще се извърши само за онези специалности, за които след първото класиране останат незаети места.