/ iStock/Getty Images
Община Разград ще осигури временно прехраната на 25 човека, изпаднали в тежка социална и финансова ситуация, съобщиха о тОбщината.

Започна предоставянето на плодове и млечни продукти на децата от детските градини (СНИМКИ)

Така лица от застрашени и рискови групи ще се възползват от възможността да получават топъл обяд още близо месец - до 15 юни включително
. Финансирането е с допълнително отпуснати средства от Фонд "Социална закрила" по проект "Обществена трапезария" на общината.

Топъл обяд за още 170 нуждаещи се

Дейностите се реализират чрез Домашния социален патронаж, като от социалното звено уверяват, че предоставянето на услугата се осъществява при спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки.

„Обществена трапезария“ за още 25 нуждаещи се в Разград (СНИМКИ)

Преди въвеждането на извънредното положение по проекта топъл обяд получаваха 50 човека. Те също продължават да се хранят с финансирането по проекта, така общо бенефициентите стават 75.