/ iStock/Getty Images
Сигналите за нуждаещите се граждани се подават на тел 084/66-02-83 - на Център за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА“
Община Разград изработи Механизъм за подпомагане на семейства в нужда с храна в извънредното положение.

Община Разград организира подпомагане на семейства с нужда от осигуряване на храна (СНИМКИ)

Основните положения в него са изготвени въз основа на уточнените начини за взаимодействие на работната среща между представители на социални услуги, институции и организации с хуманитарна насоченост и заместник-кмета на Община Разград Милена Орешкова, която се проведе вчера.

Съгласно Механизма ще бъдат подпомагани: самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, които нямат близки на територията на община Разград; трудно подвижни хора и хора с увреждания, както и семейства, които към настоящия момент са останали без доходи. Два са начините на подпомагане: чрез топъл обяд от Домашния социален патронаж и пакет с хранителни продукти, предоставен от БЧК.

Община Разград осигури чай и кафе за полицаите от КПП-тата на изходите на града (СНИМКИ)

Сигналите за нуждаещите се граждани се подават на тел 084/66-02-83 - на Център за обществена подкрепа към сдружение „ЖАНЕТА“
. За осигуряване на средства за подпомагане се събират дарения на следната банкова сметка: IBAN: BG 62TEXI95435105985600 BIC: TEXIBGSF, като в основанието на превода трябва да бъде вписано: „Дарение за Домашен социален патронаж с цел подпомагане на нуждаещи се в извънредно положение“.

Приемат се и хранителни продукти за приготвяне на топъл обяд със сертификат за качество в Домашен социален патронаж и опаковани хранителни продукти за изготвяне на пакети в БЧК.