/ Община Разград
В детските градини на територията на Община Разград започна предоставянето на продукти по подпомаганите с евросредства схеми „Ученическо мляко“ и „Ученически плод“.

Община Разград

Доставките бяха прекратени временно заради ситуацията с извънредното положение, което затвори детските градини и училищата. В Община Разград продукти по двете схеми за времето от 13 март до 31 март, когато за детските градини е трябвало да приключат доставките, следва да получат 1586 деца.

Топъл обяд за още 170 нуждаещи се

Родителите на 124 от тях са заявили пред ръководствата на детските градини, че не желаят да получат продуктите, които се преразпределят между децата от съответните детски градини.

Община Разград

11 семейства пък са заявили, че желаят да получат продуктите по домовете си, това ще бъде извършено със съдействието на Държавно горско стопанство-Разград. Останалите родители при стриктно спазване на санитарно-хигиенни мерки и предварително определен график получават от дежурния педагогически персонал по 3 ябълки и 150 гр. сирене за всяко дете.

Община Разград

Организацията в детските градини бе извършена със съдействието на Община Разград, а всяко от училищните ръководства има ангажимент самостоятелно да организира доставките за учениците в  учебното заведение, за тях проектите продължават до края на месец май.