/ iStock/Getty Images
Община Кубрат да се отдели от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Водоснабдяване-Дунав" в Разград. Това решение е взето на вчерашното заседание на Общинския съвет, съобщиха от Общината.

Като основен аргумент мнозинството от съветниците са посочили незадоволителното стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията. Необходимостта от предприемането на тази стъпка е обоснована и с високата цена, и качество на водата, от която жителите се оплаквали често.

В община Кубрат продължават ремонтите по улиците

Зачестилите аварии в населените места на общината, а също и депозираните жалби от страна на кметове и на граждани, което се превърнало в ежедневие, е също сред аргументите за отделянето.

Кметът на общината Алкин Неби е уверил, че кубратското водно дружество "Меден кладенец" има силите да заработи самостоятелно, тъй като вече е успяло да погаси значителна част от задължения си, а и услугата, която щяло да предоставя, ще е в пъти по-качествена за домакинствата от общината.

Готвят промени в Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК

Искането за отделянето на община Кубрат от Асоциацията на "Водоснабдяване Дунав" в Разград предстои да бъде обсъдено и гласувано на предстоящото извънредно заседание на асоциацията.