/ Община Асеновград
Забраняват провеждането на изложби и пазари за птици на територията на цялата Пловдивска област
Община Асеновград е в състояние на повишена епизоотична готовност заради птичия грип. По този повод в Общината се проведе заседание на общинската епизоотична комисия.

Намаляват ограниченията, наложени заради Африканската чума по свинете

В нея участваха заместник-кметът по екологията Тамер Бейсимов и представители на екодирекцията, пожарната, полицията, болницата, РЗИ, както и Областна дирекция по безопасност на храните в Пловдив.

На заседанието бяха обсъдени превантивни мерки за предпазване от разпространение както на птичи грип така и на африканска чума по свинете. Като предпазна мярка се препоръчва стопаните да не пускат птиците си извън територията на дворовете. Те трябва да отглеждат отделно патици и гъски от другите домашни птици, както и да ограничат  контактите между домашни и диви птици.

Очаква се ясен регламент за отглеждането на домашни свине

Експертите препоръчват също фуражите да се съхраняват в закрити помещения и да се спазват мерките за биосигурност.
При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност, незабавно трябва да се уведомява ветеринарен лекар или кмета на населеното място. Ако се натъкнат на мъртви птици от различни видове да сигнализират на д-р Владо Бозев (телефон: 088 45 41 460) и доктор Оля Николова (телефон: 0884 541 466).

Готвим се с дронове да следим свинската чума по границата

Общинското ръководство на Асеновград ще изпрати уведомителни писма до всички кметове и кметски наместници в населените места на общината. Те ще са длъжни в определен срок да посочат подходящи общински терени, в които да бъдат загробвани заболелите животни (при случай на нужда).

Предложенията им ще бъдат съгласувани с Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ), Басейнова дирекция (БД ИБР) и Регионална здравна инспекция (РЗИ) в Пловдив. С такива места към момента разполагат селата Врата, Избеглии и Леново.

Относно Африканската чума по свинете, ангажимент на Районно управление (РУ) – Асеновград е да следи транспортирането на прасета, които са без ушни марки. Освен това, от комисията напомнят, че хората, отглеждащи свине, са длъжни да ги регистрират, без значение от броя им. В противен случай, ако бъдат установени такива нерегистрирани, стопаните подлежат на санкция.

Трети случай на Африканска чума по свинете е констатиран в Благоевград

Писмено ще бъде предупреден и ръководителят на дейност „Пазари и тържища“ към общината да проследи недопускането на продажба на птици на кооперативния пазар в града. Ще бъде извършена проверка и на така наречения „Животински пазар“ в Асеновград.

От общинската управа уверяват, че на този етап не са открити нито болни свине, нито птици на територията на общината. В района има една свинеферма, в която се отглеждат около 90 прасета. Тя е разположена в село Боянци.

Потвърдиха африканска чума при четири диви свине в Панагюрище

Със заповед на областния управител на област Пловдив и на основания чл.130, т.5 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, се забранява отглеждането на открито на домашни птици от всички видове и категории.

Забраняват се и провеждането на изложби и пазари за птици на територията на цялата Пловдивска област.
Ограниченията са в сила до отмяна на настоящата заповед.