/ netinfo
Изцяло обновена бе детската площадка на улица „Никола Чернишевски“ в район „Западен“. Реконструкцията е финансирана от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Работи се усилено по изграждането на първия общински многоетажен паркинг в Пловдив

Площадката е оборудвана с люлка, пързалка, клатушка и дъска за игра. Поставени са 5 пейки, както и кошчета за смет. „Имахме няколко молби от тази част на улица „Никола Чернишевски“ за обновяване на старата детска площадка в междублоковото пространство.

Три мащабни проекта реализират в "Западен" през 2019

Благодарение на финансирането по ПУДООС успяхме да променим изцяло стария детски кът, за да може той да отговаря на всички съвременни изисквания за безопасност“, заяви кметът на район „Западен“ Димитър Колев.

Той припомни, че районната администрация и преди се е възползвала от възможностите, които предлага Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.