"Служители и работници в администрацията на община Кричим ще могат да влизат на работните си места само с наличието на поне един от необходимите документи, изрично посочени в заповедта на министъра на здравеопазването - зелен сертификат за ваксинирани и преболедували или отрицателен резултат от проведено до 72 часа съответно 48 часа изследване". Това каза кметът на общината Атанас Калчев, с чиято заповед се въвежда пропусквателния режим в администрацията.

България е в тъмночервената зона по заболеваемост, само 3 области не са

"Вземам тези мерки, като се съобразявам с вменените ми по силата на Закона за здравето и Закона за местното самоуправление и местната администрация задължения по отношение опазване живота и здравето на населението", подчерта той и като причина добави факта, че пандемията COVID-19 набира все по-голяма опустошителна сила и у нас и, за най-голямо съжаление, държим първенството в черния списък на загиналите в тази биологична война.

"На фона на тази изключително притеснителна ситуация, укоримо е поведението на голяма част от жителите на Кричим, които демонстративно отказват да изпълняват въведените временни противоепидемични мерки", каза още кметът.

Нови 5863 случая на COVID-19 в България

Той не изключва да има опити за съпротива и саботаж на въведените задължителни изисквания, но е категоричен, че всеки следва да е наясно, че мерките са задължителни за всички, независимо дали "заповедта на министъра е закъсняла, дискриминационна, разделяща" и следва да се изпълнява.

За тези, които категорично отхвърлят и трите варианта, следва да имат предвид, че спрямо тях ще бъдат приложени административните мерки по смисъла на Кодекса на труда и Закона за държавния служител, още повече че за 2021 година се създадоха и законови предпоставки до 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за трудов стаж, каза още Атанас Калчев.

Делта плюс вече е в България

Според него не може да очакваме и да вменяваме задължение, че само държавата е длъжна да се грижи за нашето здраве, а ние самите да не го правим, дори напротив - да се оставяме в ръцете на съдбата и каквото дойде.

"Всички ние заедно и всеки един по отделно е длъжен да се грижи за собственото си здраве и това на околните, защото само така ще оцелеем в тази битка, която водим с пандемията COVID-19", каза още кметът на община Кричим.
БТА