komputer
komputer / dariknews.archive
Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г., физическите лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.
Най-бързо и лесно декларацията се подава по интернет с персонален идентификационен код. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите e 30 април 2019 г.
Забелязва се увеличение на ръста на подадените по електронен път декларации в сравнение с минали години. В офис на НАП Плевен до момента, от всички подадени декларации 1119 броя, по електронен път са подадени  60 процента - 669 броя. С електронен подпис са подадени 236, а с персонален идентификационен код 433 броя годишни данъчни декларации за доходи придобити през 2018 година.
 
Информация за попълване и подаване на данъчни и осигурителни декларации и внасяне на суми към бюджета може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или в сайта на НАП www.nap.bg