/ iStock/Getty Images
Да се въведат електронни карти в обществения транспорт в община Перник, предвижда проект на общинска наредба.

Те ще бъдат със срок на годност и валидност три години. Сега билетите и картите в пернишкия транспорт са само хартиени. Предвидени са пластмасови електронни карти с антена за безжична комуникация, както и устройства с възможност за безконтактно плащане.

Перничани предават опасни битови отпадъци в мобилен пункт

Електронните карти ще позволяват многократно зареждане в тях на превозни документи при различни тарифи. И картите, и билетите за еднократно пътуване, както и пакетът единични пътувания на електронен носител, ще се валидират на монтирано в превозното средство устройство, или на отдалечен валидатор посредством безконтактна технология.

Контрольори, определени от кмета на общината, ще следят редовността на пътниците в обществения транспорт. Те ще носят униформа и ще се легитимират. За първи път ще се издават абонаментни карти за всички линии в градския транспорт в Перник. Сега те са само за една линия.

Примерната цена за еднодневна карта за градския транспорт е 3 лв., за едномесечна за една линия е 35 лв., а за всички линии - 45 лв. За определени групи от населението са предвидени преференции.

Глоби от 50 лв. до 500 лв. ще грозят пътниците, които нарушават новата наредба. За едноличните търговци и юридическите лица имуществената санкция е от 100 лв. до 5000 лв.

Проектът на Наредба за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на територията на община Перник ще бъде обсъден от обществеността на 18 октомври.
БТА