/ община Велико Търново
Мобилен събирателен пункт за опасни битови отпадъци от домакинствата ще бъде на територията на Перник, съобщиха от общината.

Перничани имат възможност да предават без заплащане генерираните в домакинството опасни отпадъци, като фармацевтични продукти /лекарства с изтекъл срок на годност/, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди.

Мобилни пунктове в Стара Загора събират опасни битови отпадъци

Пунктът ще бъде разположен в центъра на Перник на ул. "Физкултурна" /паркинга до Регионалния исторически музей/ от 10.00 до 13.00 часа, и от от 13.30 до 16.30 часа пред кметството в най-големия квартал "Изток".

Акцията се провежда за втори път в Перник. При предходната кампания на 16 април перничани предадоха общо 429 кг опасни отпадъци - замърсени опаковки, луминесцентни тръби и живак, химикали, бои и мастила, лекарства с изтекъл срок на годност.
БТА