/ iStock/Getty Images
Плевен започва сътрудничество с община Левски за екологосъобразно събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата.

Проектът за събиране на опасни битови отпадъци се осъществява по Българо-Швейцарска програма за сътрудничество.

В град Левски е изграден Център за временното им съхранение. Системата включва организиране на специализирани мобилни събирателни пунктове от населените места в общините Никопол, Белене и Пордим. Община Левски е изразила готовност да извършва услугата и на други съседни общини като вече е
сключила договор с Община Павликени.

През април е предложила присъединяване към системата на Община Плевен. Съгласно договора между двете общини, Община Левски ще организира мобилните събирателни пунктове, в зависимост от утвърден график за прием годишно на общо тегло до 1000 килограма опасни отпадъци.

Плевенският кмет Георг Спартански ще поиска от РИОСВ освобождаване на част от събраните финансови средства по закона за управление на отпадъците, за покриване разходи, нужни за организиране на системата в общината.
 
БТА