Пилотната версия на системата за разделно събиране тип зелени острови
Пилотната версия на системата за разделно събиране тип зелени острови / пресцентър, Столична община
Тя бе пробвана пилотно в "Надежда", сега предстои разширяването ѝ в още 4 района
След успешното реализиране на пилотен проект в район "Надежда", при който са изградени "зелени острови" за разделно събиране на отпадъци, Столичната община планира да разшири тази система в още четири района, съобщават от общината.

Пилотно системата ще бъде реализирана в районите "Слатина", "Подуяне", "Овча купел" и "Красна поляна". Утре, 17 април, Столичния общински съвет /СОС/ на свое заседание, трябва да гласува решението за проекта.

Към момента подобна система има в "Надежда", където 300 домакинства изхвърлят разделно отпадъците си. Цветните контейнери са поставени в "зелен остров" в междублоково пространство, а достъп до тях имат само участващите в проекта семейства.

През 2017 г. Столичната община започна реализацията на проект "Стимулиране на гражданското участие в процеса на рециклиране" (Benefit As you Save - BAS), финансиран от ОП "Балкани - Средиземно море" /2014 - 2020/ на ЕС. В резултат на пилотната инициатива се установи високо качество на разделно събиране на отпадъци, отсъствие на примеси, както и намаляване на количеството общ смесен отпадък и отсъствието на рециклируеми отпадъци в него.

Разделното събиране на биоотпадъци от домакинствата също така пренасочва хранителните отпадъци, които понастоящем попадат в смесения битов отпадък и оттам - в съоръжението за механично и биологично третиране, към инсталацията за анаеробно разграждане и производство на биогаз. Така не само се спестяват средства, но и се произвежда зелена енергия, в съответствие с принципите на кръговата икономика. По този начин се спомага за преминаване към прилагане на политиката за устойчиво управление на отпадъците, насочена към превръщане на отпадъците в ресурс.